Картички за квалификација на возачот – Двојна цена

Согласно обврската за двојно обелоденување на цените и другите парични извештаи за вредноста во куни и евра во периодот од 5 септември 2022 година до 31 декември 2023 година, а според стандардната, фиксна стапка на конверзија од 1 ЕУР = 7,53450 куни, износот на надоместокот за издавање на постапки за возачка квалификација се изразува во следните вредности: такса во итна постапка: 310,00 куни = 41,14 евра, такса во итна постапка со испорака: 360,00 куни = 47,78 евра, такса во редовна постапка: 155,00 кн. евра и надоместок за издавање на ККВ во редовна постапка со испорака: 190,00 kn = 25,22 ЕУР.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *