Uncategorized

ЈПДП: Нема кратење на капиталните инвестиции кои се однесуваат на инфраструктурни проекти

Јавното претпријатие за државни патишта информира дека нема потреба од загриженост кај компаниите во градежниот сектор, а уште помалку навестувања за некакви црни сценарија за отпуштања на градежните работници заради наводно стопирање на градежните активности, или пак прекинување на капиталните инвестиции.Најодговорно тврдиме дека капиталните инвестиции ЈП за државни патишта не само што нема намера да […]

ЈПДП: Нема кратење на капиталните инвестиции кои се однесуваат на инфраструктурни проекти Read More »

Издраваме четири типа картички за тахограф: возачка картичка, службена картичка, карта за работилница и карта за контрола

Националниот издавач на секоја поединечна земја-членка на ЕУ издава вкупно четири типа тахографски картички: возачка картичка, службена картичка, карта за работилница и контролна картичка.Зависни страни во системот за паметни тахографи се имателите на картички за тахограф и други страни кои ја користат опремата за тахограф и кои дејствуваат врз основа на разумна доверба во системот

Издраваме четири типа картички за тахограф: возачка картичка, службена картичка, карта за работилница и карта за контрола Read More »

Важно соопштение – тахографските картички

Четири различни чип картички  Валидноста на картичката може да се разликуваат во зависност од регионот во кој се користи и сите релевантни регулативи мора да се почитуваат. 

Важно соопштение – тахографските картички Read More »

Картички за квалификација на возачот – Двојна цена

Согласно обврската за двојно обелоденување на цените и другите парични извештаи за вредноста во куни и евра во периодот од 5 септември 2022 година до 31 декември 2023 година, а според стандардната, фиксна стапка на конверзија од 1 ЕУР = 7,53450 куни, износот на надоместокот за издавање на постапки за возачка квалификација се изразува во

Картички за квалификација на возачот – Двојна цена Read More »