ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

  • ВОЗАЧКА КАРТИЧКА

Уплатници

Редовна постапка
Итна постапка

Цена на мемориски тахографски картички за месец МАЈ 2024 година

Цената за возачка картичка изнесува 4.354 денари со вклучено ДДВ

Ценатата за возачка картичка за ИТНА ПОСТАПКА 6.531 денари со вклучено ДДВ

* Доколку уплатата не е од лично име, во цел на дознака треба да се наведе име и презиме на лицето на кое ќе гласи картичката