.

Едноставна процедура, зголемена добивка

Сите транспортни компании кои се регистрирани како даночни обврзници можат да остварат право на поврат на ДДВ за одредени набавени продукти и услуги во странство.
СИЗ “Македонија сообракај” -АМЕРИТ е ваш прифесионален партнер кој ви помага да го остварите правото на поврат на ДДВ каде што му е местото- на вашата сметка.
Соработуваме со домашни и странски компании. На располагање сме за сите прашања во врска со повратот на
ДДВ.

Нудиме квалитетна услуга:

• Поврат на ДДВ од сите европски земји во кои постојат услови

• Поврат на ДДВ за странски компании од Македонија

• Следење ДДВ регулатива

•Минимална административна процедура • Најбрза можна постапка

Numbers Speak For Themselves!

1
Subheading One
1
Subheading Two
1
Subheading Three
1
Subheading Four